Хураангуй тайлан

ОҮИТБС-ын 2006-2008 оны нэгтгэлийн тайлан
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2009 оны нэгтгэлийн тайлан 
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2010 оны нэгтгэлийн тайлан 
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэлийн тайлан 
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2012 оны нэгтгэлийн тайлан 
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2017 оны нэгтгэлийн тайлангийн хураангуй
(хураангуй хувилбар)

 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com