Шинэ мэдээ

Булган аймгийн Бүрэгхангай сум, Баянхонгор аймгийн Галуут суманд ОҮИТБС-ын өдөрлөг зохион байгууллаа

ОҮИТБС-ын ажлын алба Булган аймгийн Бүрэгхангай сум, Баянхонгор аймгийн Галуут сумын ИТХ, ЗДТГ-тай хамтран 2014 оны 9 дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд ОҮИТБС-ын өдөрлөг зохион байгуулав.

2015 оны 1 сарын 1-нээс Монгол Улс ОҮИТБС-ын тайланг цахимаар авдаг боллоо

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын тэргүүлсэн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга нь газрын тос, уул уурхай, ураны компаниудын улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөрийг ОҮИТБС-ын 1, 2, 3 дугаар маягтаар, нөгөө талаас Засгийн газар тэдгээр компаниудаас хүлээн авсан орлогыг ОҮИТБС-ын 4, 5, 6, 7 дугаар маягтаар жил бүр тайланг хүлээн авч,  хоёр талаас ирүүлсэн тайланг дотоод гадаадын аудитын хамтарсан байгууллагаар тулган баталгаажуулж, ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлан гаргаж, олон нийтэд ил тод болгодог билээ.

Ашигт малтмалын газрын кадастрын бүртгэлийн систем олон нийтэд нээлттэй, ил тод боллоо

Дэлхийн банкны санхүүжилттай Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техник туслалцааны төслийн дэд хэсэг болох Уул уурхайн кадастрын компьютержсэн системийг интернетийн орчинд байршуулах төслийг Ашигт малтмалын газартай хамтран хэрэгжүүлж, төслийн хүрээнд ашигт малтмалын хайгуул болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгож, интернетийн орчинд цахим хэлбэрээр ашиглах боломжтой болсон байна. Ашигт малтмалын газрын дарын 2014 оны а-34 тоот тушаалын дагуу энэхүү системийг онлайн байршуулжээ.

Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэнгээс хийсэн судалгаа

ББЗХ-ээс ОҮИТБС-ын шинэ стандартыг Монгол Улс хэрэгжүүлэхэд тавьж буй шаардлага, одоогийн нөхцөл байдлыг харьцуулан судалснаа танилцуулах, шинэ стандартын голлох зүйл бүрийг тайлбарлах, нэгдсэн ойлголтод хүргэх зорилгоор ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсгийн гишүүдэд 6 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд сургалт зохион байгууллаа. Уг уулзалтаар тараасан материал, гарсан зөвлөмжийг дараах холбоосоос татаж авна уу.

Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын үйл ажиллагааны тайлан

2013 оны 6 дугаар сараас- 2014 оны 6 дугаар сар хүртлэх хугацааны Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын үйл ажиллагааны тайланг татаж авч танилцана уу. 

ОҮИТБС Заамар суманд

Монголын Алт үйлдвэрлэгчдийн холбоо, ОҮИТБС-ын ажлын алба хамтран Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багт 2014 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр ОҮИТБС-ын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа. ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийг орон нутагт хангах, Төв аймгийн Заамар суманд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, алт үйлдвэрлэгч компаниудын тайланг иргэдэд нээлттэй мэдээлэх, ОҮИТБС-ыг орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн засаг захиргаа, компани, иргэд хэрхэн хамтран ажиллах талаар хэлэлцэх, талууд нэгдсэн ойлголтод хүрэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, сумын салбар зөвлөл байгуулахад уг арга хэмжээний зорилго

Үр дүнд чиглэсэн дэд зөвлөлийн үйл ажиллагаа зөвлөгөөн

Орон нутаг дахь ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, тогтмолжуулах, зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарт үйл ажиллагааг төлөвлөн, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, чадавхи бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд ОҮИТБС-ын ажлын алба “Үр дүнд чиглэсэн дэд зөвлөлийн үйл ажиллагаа” сэдэвт олон талт оролцогчдын зөвлөгөөнийг 2014 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.
 

ОҮИТБС-ын тайлан гаргах гарын авлага, сургалтын материал

ОҮИТБС-ын ажлын төлөвлөгөөний дагуу жил бүрийн эхэнд ОҮИТБС-ын тайлан гаргах цаг хугацаатай уялдуулж компаниудад сургалт зохион байгуулдаг. 2014 онд 100 компанид сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж, 2014 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр Засгийн газрын 11-р байрны дугуй танхимд "2014 онд ОҮИТБС-ын тайлангаа чанартай гаргацгаая" сэдэвт онол, практик хосолсон сургалт зохион байгууллаа.
 

2013 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа хугацаандаа гаргана уу

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.10 дугаар заалтын дагуу 2013 оны Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС)-ын тайлангаа ашиглалтын лиценз эзэмшигч бол 1 дүгээр маягтаар, хайгуулын лиценз эзэмшигч бол 2 дугаар маягтаар  гаргаж 2014 оны 1 дүгээр улирлын дотор Ашигт малтмалын газар эсхүл ОҮИТБС-ын ажлын албанд ирүүлнэ үү.

Тайлан гаргаагүй болон хоцорч гаргасан аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг мэдэгдэе.

Ажилд урьж байна

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэн Адам Смит байгууллагын хэрэгжүүлж буй Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод байдлын Санаачилгын (ОҮИТБС) хэрэгжилтийг дэмжих төсөл

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com