Журмууд нийтлэгдлээ

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгад Иргэний нийгмийг төлөөлөн ажилладаг Төлсөн авсанаа нийтэл /ТАН/ эвслийн дүрэм, Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийг гадны байгууллагад төлөөлөх, төлөөлөгч томилох тухай журам болон компаний төлөөлийг Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсэгт томилох, ажиллах журамтай танилцана уу. 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com