Журмууд нийтлэгдлээ

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгад Иргэний нийгмийг төлөөлөн ажилладаг Төлсөн авсанаа нийтэл /ТАН/ эвслийн дүрэм, Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийг гадны байгууллагад төлөөлөх, төлөөлөгч томилох тухай журам болон компаний төлөөлийг Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсэгт томилох, ажиллах журамтай танилцана уу. 

Сэтгэгдэл бичих

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com