Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын 2016 оны тайлагналын мэдээ

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.10, Газрын тосны тухай хуулийн 36.10, цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.6.4, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 34.10 заалтуудын дагуу "тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд тухайн жилд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, олборлосон, борлуулсан бүтээгдхүүний тоо хэмжээг дараа оны 1-р улиралд багтаан маягтын дагуу тайлагнаж, олон нийтэд мэдээлэл" үүрэгтэй билээ. 

2016 онд 2251 аж ахуйн нэгж тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж, үүнээс 775 аж ахуйн нэгж нь ил тод байдлын тайлангаа гаргаж 624 тэрбум төгрөгийн татвар төлбөрийг улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн гэж мэдээлжээ. Дэлгэрэнгүйг ОҮИТБС-ын цахим мэдээллийн нэгдсэн сангаас үзнэ үү.  

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com