ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлүүдийн 2015 оны төлөвлөгөө

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 222-р тогтоолын дагуу Аймаг, Нийслэлийн засаг дарга нар ОҮИТБС-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий дэд зөвлөл байгуулж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих чиг үүрэгтэй. Одоогоор 19 аймаг, нийслэл ОҮИТБС-ын дэд зөвлөл, 4 сум салбар зөвлөлөө шинэчлэн байгуулаад байгаа ба зарим дэд зөвлөлүүд 2015 оны ажлын төлөвлөгөөгөө ирүүлээд байна. Дэлгэрэнгүй энд дарж үзнэ үү

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com