Монгол Улсад ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх 2015 оны төлөвлөгөө, 2014 оны тайлан

Монгол Улсад Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг хэрэгжүүлэх 2015 оны ажлын төлөвлөгөө, 2014 оны тайланг боловсруулж Үндэсний зөвлөлийн ээлжит хуралдаанд танилцуулахаар бэлтгэж байна. Дэлгэрэнгүй тайлан, төлөвлөгөөтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу.

Монгол Улсад ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх 2015 оны ажлын төлөвлөгөө
Монгол Улсад ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх 2014 оны ажлын төлөвлөгөөний биелэлт
Монгол Улсад ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com